CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Ahad, 22 Mac 2009

ZALIM...(Part 2)
Apa itu zalim?Pernahkah anda dizalimi?@ pernahkah anda menzalimi?
Sesungguhnya,amat pedih azab Allah kepada orang-orang yang zalim..
Ya Rabbul Jalil,hindarilah kami dari kezaliman..amiinn..


...............................


BAHAGIAN 2 ( KATA NAMA ZALIM )

Ayat-ayat yang mengandungi perkataan "zalim" sebagai kata nama adalah seperti berikut:


(2:59) Kemudian orang-orang yang membuat kezaliman menukar satu ucapan yang bukan dikatakan kepada mereka; maka Kami menurunkan kepada orang-orang yang membuat kezaliman kemurkaan dari langit kerana kefasiqan mereka.

(2:150) Dari mana sahaja kamu keluar, palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya, supaya manusia tidak ada hujah terhadap kamu, kecuali orang-orang yang membuat kezaliman antara mereka; dan janganlah takut pada mereka, tetapi kamu takutilah Aku, dan supaya Aku menyempurnakan rahmat-Ku ke atas kamu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

(2:165) Tetapi ada manusia yang mengambil untuk mereka rakan-rakan, selain daripada Allah, dengan mencintainya sebagaimana Allah dicintai, tetapi orang-orang yang percaya, mencintai Allah dengan lebih cinta. Sekiranya orang-orang yang membuat kezaliman dapat melihat, ketika mereka melihat azab, bahawa kekuatan kesemuanya adalah kepunyaan Allah, dan bahawa Allah amat keras dalam azab.

(4:29) Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara palsu, kecuali dalam perdagangan, dengan persetujuan bersama antara kamu, dan jangan membunuh diri-diri kamu (sesama sendiri). Sesungguhnya Allah adalah pengasih kepada kamu.

(4:30) Tetapi sesiapa berbuat yang demikian itu dalam permusuhan, dan kezaliman, dialah yang Kami pasti akan memanggangkan di api, dan itu bagi Allah adalah mudah.

(4:160) Kerana kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan mereka beberapa benda yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka menghalangi ramai daripada jalan Allah.

(4:168) Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dan membuat kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak juga memberi mereka petunjuk pada jalan,

(5:39) Sesiapa bertaubat sesudah kezalimannya, dan dia membetulkan, Allah akan menerima taubatnya; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.

(6:82) Orang-orang yang percaya, dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman; bagi merekalah keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk yang benar.

(6:131) Itu adalah kerana Pemelihara kamu tidak akan memusnahkan bandar-bandar raya dengan kezaliman sedang penduduknya lalai.

(7:162) Kemudian orang-orang yang membuat kezaliman antara mereka menukar satu ucapan yang bukan dikatakan kepada mereka; maka Kami mengutus kepada mereka kemurkaan dari langit kerana perbuatan zalim mereka.

(7:165) Maka apabila mereka melupakan apa yang mereka telah diperingatkan, Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang daripada berbuat jahat, dan Kami mengambil orang-orang yang membuat kezaliman dengan azab yang jahat kerana kefasiqan mereka.

(8:25) Dan takutilah satu cubaan yang tidak akan menimpa hanya orang-orang yang membuat kezaliman antara kamu; dan ketahuilah bahawa Allah keras dalam pembalasan sewajarnya.

(10:13) Kami memusnahkan generasi-generasi yang sebelum kamu apabila mereka membuat kezaliman, dan rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tidak mahu mempercayai; maka Kami membalas kaum yang berdosa.

(10:52) Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang membuat kezaliman, "Rasalah azab yang berkekalan; tidakkah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu telah mengusahakan?"

(10:54) Jika tiap-tiap jiwa yang membuat kezaliman mempunyai semua yang ada di bumi, tentu ia menebus dirinya dengannya; dan mereka akan merahsiakan penyesalan apabila mereka melihat azab, dan dengan adil perkara diputuskan antara mereka, dan mereka tidak dizalimi.

(11:37) Buatlah kapal di bawah mata (pengawasan) Kami, dan seperti wahyu Kami, dan janganlah kamu mengucapkan kepada Aku mengenai orang-orang yang membuat kezaliman; mereka akan ditenggelamkan."
(Nabi Nuh)

(11:116) Mengapakah tidak ada daripada generasi-generasi sebelum kamu, orang-orang dari peninggalan yang melarang kerosakan di bumi - kecuali sedikit daripada orang-orang yang Kami telah menyelamatkan; tetapi orang-orang yang membuat kezaliman mengikuti kesenangan yang mereka diberi untuk bersukaria, dan menjadi orang-orang yang berdosa.

(11:117) Namun begitu, Pemelihara kamu tidak memusnahkan bandar-bandar raya dengan kezaliman, sedang penduduknya membetulkan.

(13:6) Mereka meminta kepada kamu supaya disegerakan keburukan sebelum yang baik, walaupun telah berlalu sebelum mereka contoh-contoh. Pemelihara kamu adalah pengampun kepada manusia atas kezaliman mereka, dan Pemelihara kamu keras dalam pembalasan sewajarnya.
(14:44) Dan berilah amaran kepada manusia akan hari apabila azab datang kepada mereka; dan orang-orang yang membuat kezaliman berkata, "Wahai Pemelihara kami, tangguhkanlah kami hingga satu tempoh yang dekat, dan kami akan menyahut seruan Engkau, dan mengikuti rasul-rasul." "Tidakkah kamu telah bersumpah dahulu bahawa tidak ada peralihan untuk kamu?

(16:61) Jika Allah mempertanggungjawabkan manusia kerana kezaliman mereka, tidaklah Dia meninggalkan di atasnya satu makhluk yang merayap; tetapi Dia menangguhkan mereka ke satu tempoh yang dinyatakan; dan apabila tempoh mereka datang, mereka tidak akan mengundurkannya sesaat, dan tidak juga mendahulukannya.

(16:85) Dan apabila orang-orang yang membuat kezaliman melihat azab, ia tidak diringankan untuk mereka, dan tiada penangguhan diberi kepada mereka.

(18:59) Dan bandar-bandar raya itu, Kami memusnahkan mereka apabila mereka membuat kezaliman, dan mengadakan untuk kebinasaan mereka, satu janji temu.

(20:112) Tetapi sesiapa yang membuat kerja-kerja kebaikan, sedang dia seorang mukmin, dia tidak takut akan kezaliman, dan tidak juga ketidakadilan.

(23:27) Kemudian Kami mewahyukannya, "Kamu buatlah kapal di bawah mata (pengawasan) Kami, dan seperti wahyu Kami, dan kemudian apabila perintah Kami datang, dan tanur mendidih, masukkanlah ke dalamnya dua daripada tiap-tiap jenis, dan keluarga kamu, kecuali orang yang kepadanya perkataan telah pun diucapkan antara mereka; dan janganlah berucap kepada-Ku mengenai orang-orang yang membuat kezaliman; mereka akan ditenggelamkan.

(25:4) Orang-orang yang tidak percaya berkata, "Ini tidaklah lain kecuali kedustaan yang dia mengada-adakan, dan kaum yang lain membantunya." Maka mereka mendatangkan kezaliman dan dusta.

(25:19) Maka mereka mendustakan apa yang kamu mengatakan, dan kamu tidak boleh memalingkannya, dan tidak juga mendapatkan sebarang pertolongan. Sesiapa antara kamu yang membuat kezaliman, Kami akan merasakan kepadanya azab yang besar.

(27:11) Kecuali orang yang membuat kezaliman, kemudian sesudah kejahatan, menukarkan kepada kebaikan; sesungguhnya Aku Pengampun, Pengasih.

(27:14) Dan mereka menyangkalnya, walaupun jiwa mereka meyakininya, dengan kezaliman dan daripada kesombongan. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahannya orang-orang yang membuat kerosakan!

(27:52) Itulah rumah-rumah mereka, semuanya telah roboh disebabkan mereka membuat kezaliman; sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang mengetahui.

(29:46) Janganlah berdebat dengan ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali bagi orang-orang antara mereka yang membuat kezaliman; dan katakanlah, "Kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada kamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu Satu, dan kepada-Nya kami muslim."

(30:29) Tidak, tetapi orang-orang yang membuat kezaliman mengikuti keinginan mereka, tanpa pengetahuan; maka siapakah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah menyesatkan? Mereka tidak ada penolong-penolong.

(31:13) Dan apabila Luqman berkata kepada anak lelakinya, dengan menegurkannya, "Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah; mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar."
(34:42) "Maka pada hari ini, tiada siapa pun daripada kamu yang berkuasa untuk memanfaatkan atau memudaratkan yang lain." Dan Kami mengatakan kepada orang-orang yang membuat kezaliman, "Rasalah azab Api yang padanya kamu mendustakan!"

(40:17) Pada hari ini tiap-tiap jiwa dibalas dengan apa yang ia mengusahakan; tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah cepat membuat perhitungan."
43:39. Ia tidak bermanfaat kepada kamu pada hari ini kerana kamu membuat kezaliman; kamu adalah orang-orang yang bersekutu dalam azab.

(43:65) Tetapi golongan-golongan antara mereka berselisih; maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang membuat kezaliman kerana azab hari yang pedih.

0 ulasan: